Tin tức

NGÀY CÁ THÁNG TƯ - HỌC CNTT CHỈ VỚI 1.400.000

NGÀY CÁ THÁNG TƯ - HỌC CNTT CHỈ VỚI 1.400.000

02/04/2018 16:12

Nội dung chương trình
 
- Học viên đầu tiên trong nhóm 4 người sẽ chỉ đóng học phí với giá 1.400.000đ theo quy định chương trình (*)
- Giá học phí được áp dụng với các khóa học tại BKACAD (Bao gồm cả khóa CCNP)

Lưu ý
Giá học phí 1.400.000VND không áp dụng đồng thời cùng các chương trình ưu đãi khác. 
Giá học phí chương trình chỉ áp dụng cho nhóm 04 người theo học cùng 01 khóa học
 

============================
 
BẠN ĐÃ NGHE TỚI CCNA CYBERSECURITY OPERATIONS CHƯA?
 
Lần đầu tiên tại Việt Nam, Cisco Systems giới thiệu một giải pháp bảo mật tổng thể trên nền tảng bảo mật khác nhau (Database, network...)
Hãy cùng trải nghiệm Khóa học Vận hành hệ thống bảo mật mạng CCNA Cybersecurity Operations 1.0 tại BKACAD vào ngày 16/04/2018 này nhé
Link khóa học: https://goo.gl/ftXWDs