Tin tức

Chuyển tiếp trong & ngoài nước

Thông tin chuyển tiếp cho K12 Đồ Họa

Thông tin chuyển tiếp cho K12 Đồ Họa

06/09/2023

Thông tin chuyển tiếp lấy bằng Đại học chính quy cho K12 Thiết kế đồ họa

Chuyển tiếp trong nước: Ngành Lập trình máy tính

Chuyển tiếp trong nước: Ngành Lập trình máy tính

15/06/2023

Thông tin về chuyển tiếp trong nước và chuyển tiếp nước ngoài đối với ngành Lập trình máy tính - Chương trình BTEC

Chuyển tiếp trong nước: Ngành Quản trị mạng máy tính

Chuyển tiếp trong nước: Ngành Quản trị mạng máy tính

01/05/2023

Thông tin về chuyển tiếp trong nước và chuyển tiếp nước ngoài đối với ngành Quản trị mạng máy tính - Chương trình BTEC

Chuyển tiếp trong nước: Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (Marketing)

Chuyển tiếp trong nước: Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (Marketing)

01/05/2023

Thông tin về chuyển tiếp trong nước và chuyển tiếp nước ngoài đối với ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Chương trình BTEC

Chuyển tiếp trong nước: Ngành Thiết kế đồ họa

Chuyển tiếp trong nước: Ngành Thiết kế đồ họa

01/05/2023

Thông tin về chuyển tiếp trong nước và chuyển tiếp nước ngoài đối với ngành Thiết kế đồ họa - Chương trình BTEC