Tin tức

Danh sách phòng kiểm tra đầu vào Tiếng Anh

Danh sách phòng kiểm tra đầu vào Tiếng Anh

05/10/2020 18:08

 

Học viện Công nghệ BKACAD thông báo: Lịch kiểm tra tiếng anh phân lớp đầu vào sẽ được tổ chức hai đợt dành cho các bạn sinh viên K12

Đợt 1 (Kiểm tra vào 06/10/2020 - 08/20/2020):

 • Thời gian: 06/10/2020, 07/10/2020 và 08/10/2020
 • Địa điểm: Tòa nhà A17 Bách Khoa, 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Kỹ năng kiểm tra để phân lớp: Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Sinh viên kiểm tra kỹ năng nghe - đọc - viết ca sáng tập trung vào 08:15 ngày 06/10/2020 tại Phòng thi 
 • Sinh viên kiểm tra kỹ năng nghe - đọc - viết ca chiều tập trung vào 13:45 ngày 06/10/2020 tại Phòng thi 
 • Sinh viên kiểm tra kỹ năng nói vào ngày 07/10/2020 hoặc 08/10/2020
 • Danh sách phòng thi và ca thi kỹ năng nghe - đọc - viết đợt 1, sinh viên theo dõi tại đây

 •  

Đợt 2 (Kiểm tra vào 12/10/2020 - 13/20/2020):

 • Thời gian: 12/10/2020 và 13/10/2020
 • Địa điểm: Tòa nhà A17 Bách Khoa, 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Kỹ năng kiểm tra để phân lớp: Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Sinh viên kiểm tra kỹ năng nghe - đọc - viết tập trung vào 13:45 ngày 12/10/2020 hoặc 13/10/2020 tại Phòng thi (Theo danh sách được đính kèm)
 • Sinh viên kiểm tra kỹ năng nói ca sáng tập trung vào 07:45, ca chiều tập trung vào 13:15 vào ngày 12/10/2020 hoặc 13/10/2020 (Theo danh sách được đính kèm)
 • Danh sách phòng thi và ca thi kỹ năng nghe - nói - đọc - viết đợt 2, sinh viên theo dõi tại đây

 •  

Sinh viên có chứng chỉ tiếng anh IELTS, TOEFL, PET xuất trình chứng chỉ tại Phòng 201, tầng 02, Nhà A17 Bách Khoa, 17 Tạ Quang Bửu cho Thầy Huy để được miễn thi đầu vào.

Chi tiết liên hệ: Thầy Huy Trịnh - 096 339 9291