HƯỚNG DẪN BÀI THI 300-410 ENARSI V1.1

HƯỚNG DẪN BÀI THI 300-410 ENARSI V1.1

03/05/2024 17:02

Để đạt được chứng chỉ CCNP Enterprise, học viên phải vượt qua kỳ thi 350-401 ENCOR và một kỳ thi tập trung đủ điều kiện, chẳng hạn như 300-410 ENARSI. Việc vượt qua kỳ thi này cũng giúp bạn nhận được chứng chỉ Chuyên gia được chứng nhận của Cisco - Chứng chỉ Triển khai cơ sở hạ tầng nâng cao dành cho doanh nghiệp.

 

Huy hiệu số Cisco

 

Kỳ thi này chứng nhận kiến ​​thức của thí sinh về việc triển khai và khắc phục sự cố các công nghệ và dịch vụ định tuyến nâng cao bao gồm Lớp 3, dịch vụ VPN, bảo mật cơ sở hạ tầng, dịch vụ cơ sở hạ tầng và tự động hóa cơ sở hạ tầng. Khóa học Triển khai Dịch vụ và Định tuyến Nâng cao dành cho Doanh nghiệp của Cisco giúp các thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi này.

- Thời gian thi: 90 phút

- Giá thi: 300$

- Nội dung gồm:

1.0. Layer 3 Technologies: 35%

1.1 Troubleshoot administrative distance (all routing protocols)

1.2 Troubleshoot route map for any routing protocol (attributes, tagging, filtering)

1.3 Troubleshoot loop prevention mechanisms (filtering, tagging, split horizon, route poisoning)

1.4 Troubleshoot redistribution between any routing protocols or routing sources

1.5 Troubleshoot manual and auto-summarization with any routing protocol

1.6 Configure and verify policy-based routing

1.7 Configure and verify VRF-Lite

1.8 Describe Bidirectional Forwarding Detection

1.9 Troubleshoot EIGRP (classic and named mode; VRF and global)

1.9.a Address families (IPv4, IPv6)

1.9.b Neighbor relationship and authentication

1.9.c Loop-free path selections (RD, FD, FC, successor, feasible successor, stuck in active)

1.9.d Stubs

1.9.e Load balancing (equal and unequal cost)

1.9.f Metrics

1.10 Troubleshoot OSPF (v2/v3)

1.10.a Address families (IPv4, IPv6)

1.10.b Neighbor relationship and authentication

1.10.c Network types, area types, and router types

1.10.c.i Point-to-point, multipoint, broadcast, nonbroadcast

1.10.c.ii Area type: backbone, normal, transit, stub, NSSA, totally stub

1.10.c.iii Internal router, backbone router, ABR, ASBR

1.10.c.iv Virtual link

1.10.d Path preference

1.11 Troubleshoot BGP (Internal and External, unicast, and VRF-Lite)

1.11.a Address families (IPv4, IPv6)

1.11.b Neighbor relationship and authentication (next-hop, mulithop, 4-byte AS, private AS, route refresh, synchronization, operation, peer group, states and timers)

1.11.c Path preference (attributes and best-path)

1.11.d Route reflector (excluding multiple route reflectors, confederations, dynamic peer)

1.11.e Policies (inbound/outbound filtering, path manipulation)

 

2.0. VPN Technologies: 20%

2.1 Describe MPLS operations (LSR, LDP, label switching, LSP)

2.2 Describe MPLS Layer 3 VPN

2.3 Configure and verify DMVPN (single hub)

2.3.a GRE/mGRE

2.3.b NHRP

2.3.c IPsec

2.3.d Dynamic neighbor

2.3.e Spoke-to-spoke

 

3.0. Infrastructure Security: 20%

3.1 Troubleshoot device security using IOS AAA (TACACS+, RADIUS, local database)

3.2 Troubleshoot router security features

3.2.a IPv4 access control lists (standard, extended, time-based)

3.2.b IPv6 traffic filter

3.2.c Unicast reverse path forwarding (uRPF)

3.3 Troubleshoot control plane policing (CoPP) (Telnet, SSH, HTTP(S), SNMP, EIGRP, OSPF, BGP)

3.4 Describe IPv6 First Hop security features (RA guard, DHCP guard, binding table, ND inspection/snooping, source guard)

4.0 Infrastructure Services: 25%

4.1 Troubleshoot device management

4.1.a Console and VTY

4.1.b Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, SCP

4.1.c (T)FTP

4.2 Troubleshoot SNMP (v2c, v3)

4.3 Troubleshoot network problems using logging (local, syslog, debugs, conditional debugs, timestamps)

4.4 Troubleshoot IPv4 and IPv6 DHCP (DHCP client, IOS DHCP server, DHCP relay, DHCP options)

4.5 Troubleshoot network performance issues using IP SLA (jitter, tracking objects, delay, connectivity)

4.6 Troubleshoot NetFlow (v5, v9, flexible NetFlow)

4.7 Troubleshoot network problems using Cisco DNA Center assurance (connectivity, monitoring, device health, network health)

Các hướng dẫn trên đây có thể được đưa vào bài thi 300-410 ENARSI v1.1. Tuy nhiên các chủ đề có thể thay đổi bất kỳ lúc nào để phản ánh các công nghệ mới nhất phù hợp với các sản phẩm của Cisco.

Việc tham gia khóa học Triển khai Dịch vụ và Định tuyến Nâng cao dành cho Doanh nghiệp của Cisco giúp các thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi này.

Tham khảo chi tiết khóa học tại: https://bkacad.edu.vn/khoa-hoc-chuyen-gia-quan-tri-mang-quoc-te-ccnp-enterprise-cod46.html

 

 

 

 

 

---------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BKACAD

Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế - Cam kết hỗ trợ việc làm sau khoá học.

Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên - Chuyên gia Bảo mật.

Website: https://www.bkacad.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Bkacad/

Tel: 0243 868 4321

Add: P214, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, HN