Tin tức

HƯỚNG DẪN BÀI THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ LINUX LPI-1

HƯỚNG DẪN BÀI THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ LINUX LPI-1

05/07/2024 16:16

Chứng chỉ quốc tế Linux LPIC-1 là chứng chỉ đầu tiên trong hệ thống chứng chỉ chuyên nghiệp Linux của Linux Professional Institute (LPI).

LPIC-1 sẽ xác thực khả năng của thí sinh trong việc thực hiện các thao tác bảo trì trên dòng lệnh, cài đặt và cấu hình một máy tính chạy Linux cũng như cấu hình mạng cơ bản.

LPIC-1 được thiết kế để phản ánh nghiên cứu hiện tại và xác nhận trình độ của thí sinh trong việc quản trị hệ thống trong thế giới thực.

chung chi lpi-1

1.Mã bài thi:

Gồm 2 bài thi Phiên bản 5.0 với mã thi 101-500 và 102-500

2. Yêu cầu:

Mỗi bài kiểm tra kéo dài 90 phút. Gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống

3. Hiệu lực chứng chỉ:

Trong vòng 5 năm

4. Giá thi:

165$/bài thi

5. Ngôn ngữ thi có tại các trung tâm khảo thí VUE: 

Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha

Ngôn ngữ để thi có sẵn trực tuyến qua OnVUE: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), Tiếng Tây Ban Nha

6. Mục tiêu của bài thi 101- 500

6.1 Topic 101: System Architecture

6.1.1 101.1 Determine and configure hardware settings

6.1.2 101.2 Boot the system

6.1.3 101.3 Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

6.2 Topic 102: Linux Installation and Package Management

6.2.1 102.1 Design hard disk layout

6.2.2 102.2 Install a boot manager

6.2.3 102.3 Manage shared libraries

6.2.4 102.4 Use Debian package management

6.2.5 102.5 Use RPM and YUM package management

6.2.6 102.6 Linux as a virtualization guest

6.3 Topic 103: GNU and Unix Commands

6.3.1 103.1 Work on the command line

6.3.2 103.2 Process text streams using filters

6.3.3 103.3 Perform basic file management

6.3.4 103.4 Use streams, pipes and redirects

6.3.5 103.5 Create, monitor and kill processes

6.3.6 103.6 Modify process execution priorities

6.3.7 103.7 Search text files using regular expressions

6.3.8 103.8 Basic file editing

6.4 Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

6.4.1 104.1 Create partitions and filesystems

6.4.2 104.2 Maintain the integrity of filesystems

6.4.3 104.3 Control mounting and unmounting of filesystems

6.4.4 104.4 Removed

6.4.5 104.5 Manage file permissions and ownership

6.4.6 104.6 Create and change hard and symbolic links

6.4.7 104.7 Find system files and place files in the correct location

7. Mục tiêu bài thi 102-500

7.1 Topic 105: Shells and Shell Scripting

7.1.1 105.1 Customize and use the shell environment
7.1.2 105.2 Customize or write simple scripts

7.2 Topic 106: User Interfaces and Desktops

7.2.1 106.1 Install and configure X11
7.2.2 106.2 Graphical Desktops
7.2.3 106.3 Accessibility

7.3 Topic 107: Administrative Tasks

7.3.1 107.1 Manage user and group accounts and related system files
7.3.2 107.2 Automate system administration tasks by scheduling jobs
7.3.3 107.3 Localisation and internationalisation

7.4 Topic 108: Essential System Services

7.4.1 108.1 Maintain system time
7.4.2 108.2 System logging
7.4.3 108.3 Mail Transfer Agent (MTA) basics
7.4.4 108.4 Manage printers and printing

7.5 Topic 109: Networking Fundamentals

7.5.1 109.1 Fundamentals of internet protocols
7.5.2 109.2 Persistent network configuration
7.5.3 109.3 Basic network troubleshooting
7.5.4 109.4 Configure client side DNS

7.6 Topic 110: Security

7.6.1 110.1 Perform security administration tasks
7.6.2 110.2 Setup host security
7.6.3 110.3 Securing data with encryption

Để hoàn tốt bài thi chứng chỉ quốc tế LPI 1, trang bị được những kỹ năng làm việc thực tế và request voucher các thí sinh nên tham gia khóa đào tạo chính hãng do LPIC đã kiểm định.

Tại BKACAD, các thí sinh sẽ được cấp voucher thi giảm 15% sau khi hoàn thành khóa đào tạo. Tham khảo chương trình tại: https://bkacad.edu.vn/khoa-hoc-quan-tri-he-thong-linux-lpi-cod97.html