Tin tức

SỰ THAY ĐỔI TRONG HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ MICROSOFT

SỰ THAY ĐỔI TRONG HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ MICROSOFT

10/01/2021 08:00

Từ tháng 01/2021, các chứng chỉ MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) , MCDS ( Microsoft Certified Solutions Developer) và MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) của Microsoft sẽ chính thức bị thu hồi. Thay vào đó là các chứng chỉ mới dựa trên các giải pháp đám mây ( Cloud)

Microsoft là tập đoàn hàng đầu thế giới về hệ điều hành và phần mềm. Có thể nói các sản phẩm của Microsoft có mặt trong hầu hết trong tất cả các lĩnh vực của công nghệ thông tin và truyền thông. Để giúp phát triển, quảng bá và triển khai các sản phẩm của mình Microsoft đã tạo ra hệ thống các chứng chỉ phân cấp và chia ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện nay, cùng với chứng chỉ Cisco, số lượng người đạt các cấp chứng chỉ của Microsoft có thể coi là nhiều nhất trên thế giới. Chứng chỉ Microsoft giúp chứng minh khả năng cũng như mức độ hiểu biết của từng các nhân đối với công nghệ Microsoft, đồng thời phản ánh được từng vai trò công việc và trách nhiệm cụ thể của cá nhân đó thông qua chứng chỉ mà họ đạt được.

Tháng 9/2018, Microsoft đã công bố tập trung đào tạo vào hệ thống chứng chỉ mới, sau đó Microsoft đã có thêm 34 chứng chỉ trên nền tảng Azure, điều đó đã cho thấy Microsoft muốn tập trung vào công nghệ đám mây hiện đại trong tương lai gần.

Hiện nay, với nhu cầu của thị trường, các doanh nghiệp cũng đã dần chuyển sang hệ thống đám mây. Microsoft cũng muốn các học viên có thể tiếp cận với công nghệ mới.

Microsoft tập trung vào đào tạo và chứng chỉ dựa trên vai trò có thể giúp các bạn phát triển được các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong một thế giới dựa trên đám mây đang tăng tốc và ngày càng cạnh tranh. Đào tạo và chứng chỉ dựa trên vai trò luôn được cập nhật với các tính năng và dịch vụ mới mà Microsoft liên tục bổ sung vào các lĩnh vực giải pháp đám mây, giảm thiểu khoảng cách kỹ năng liên quan đến vai trò công việc hiện hành.

 

 

Sự thay đổi trong hệ thống chứng chỉ của Microsoft

Thời gian thay đổi Hệ thông chứng chỉ Microsoft: 

Microsoft sẽ thu hồi 15 Chứng chỉ 42 môn thi vào 30/6/2020

Các chứng chỉ bị thu hồi vẫn còn duy trì thêm được 2 năm (còn tồn tại trong phần active cảu tài khoản quản lý chứng chỉ). Sau đó thì chuyển sang phần Inactive.

Các chứng chỉ dự kiến sẽ bị thu hồi ngày 30/06/2020:

MCSA: BI Reporting

MCSA: Dynamics 365 for Operations

MCSA: SQL 2016 BI Development

MCSA: SQL 2016 Database Admin

MCSA: SQL 2016 Database Dev

MCSA: SQL Server 2012/2014

MCSA: Universal Windows Platform

MCSA: Web Applications

MCSA: Windows Server 2012

MCSA: Windows Server 2016

MCSD: App Builder

MCSE: Business Applications

MCSE: Core Infrastructure

 MCSE: Data Management & Analytics

 MCSE: Productivity 

Các môn thi bị thu hồi:

70-333: Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015

70-334: Core Solutions for Microsoft Skype for Business 2015

 70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016

 70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

 70-457: Developing Mobile Apps

 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012

 70-411: Administering Windows Server 2012

70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure

70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure

70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

70-461: Querying Microsoft SQL Server 2012/2014

 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases

 70-463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014

70-464: Developing Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases 

70-465: Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server

70-466: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server

70-467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server

70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

70-483: Programming in C#

70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications

70-487: Developing Microsoft Azure and Web Services

70-537: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack

70-705: Designing and Providing Microsoft Licensing Solutions to Large Organizations

70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

70-741: Networking with Windows Server 2016

 70-742: Identity with Windows Server 2016

70-743: Upgrading Your skills to MCSA: Windows Server 2016

70-744: Securing Windows Server 2016

70-745: Implementing a Software-Defined Datacenter

70-761: Querying Data with Transact-SQL

70-762: Developing SQL Databases

 70-764: Administering a SQL Database Infrastructure

70-765: Provisioning SQL Databases

70-767: Implementing a Data Warehouse using SQL

70-768: Developing SQL Data Models

70-777: Implementing Microsoft Azure Cosmos DB Solutions

70-778: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI

70-779: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel

MB2-716: Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration

MB6-894: Development, Extensions and Deployment for Microsoft Dynamics 365 Finance

MB6-897: Microsoft Dynamics 365 for Retail

MB6-898: Microsoft Dynamics 365 Human Resources 

Một số lưu ý :

Sẽ không có chứng chỉ của Windows Server 2019 và SQL Server 2019. Nội dung Windows Server 2019 và SQL Server 2019 sẽ được bao gồm trong các chứng chỉ của Azure.

Các bài thi và chứng chỉ mới sẽ có sẵn trong Trung tâm đối tác vào tháng 3 năm 2020.

Microsoft Office Specialist (MOS) không bị thay đổi

Các chứng chỉ MTA (Microsoft Technology Associate) cũng vẫn ko đổi

Theo đó MCSA  Microsoft Certified Azure Administrator Associate (MCAAA) mã AZ:103

 HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ MỚI CỦA MICROSOFT

Các chứng chỉ của Microsoft được tổ chức thành ba cấp độ:

Fundamental Certifications

Associate Certifications

Expert Certifications

 

Fundamental Certifications:

  Associate Certifications: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Expert Certifications:

 FAQ

Q: Các chứng chỉ MCSA, MCSD, MCSE đã đạt được sẽ như thế nào?

A: Các chứng chỉ này vẫn sẽ được giữ lại trong transcript của thí sinh sau ngày hết hạn. Sau 2 năm kể từ ngày hết hạn, trạng thai của chứng chỉ là “Active”, hết 2 năm thì các chứng chỉ này sẽ chuyển trạng thái thành “inactive”.

 

Q: Các chứng chỉ về Windows Server và SQL Server sẽ ra sao? Chúng có được cập nhật thành các chứng chỉ Windows Server 2019 và SQL Server 2019 không?

A: Sẽ không có chứng chỉ về Windows Server 2019 và SQL Server 2019. Nội dung về Windows Server 2019 và SQL Server 2019 sẽ được bao gồm trong các chứng chỉ về Azure Apps & Infrastructure và Data & AI solution.

Q: Nếu bạn làm việc cho công ty đối tác của Microsoft, các chứng chỉ/kỳ thi hết hạn ảnh hưởng thế nào đến các competencies của công ty?  

A: Nếu bạn thi đậu kỳ thi yêu cầu trước ngày hết hạn, thì nó vẫn được tính vào competency sau 12 tháng kể từ ngày hết hạn. Các kỳ thi và chứng chỉ mới sẽ được cập nhật trên website của Microsoft.

Q: Chứng chỉ MCSE Productivity Solutions Expert có còn là một yêu cầu để thi lấy chứng chỉ Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert role-based?

A: Chứng chỉ MCSE Productivity Solutions Expert vẫn là một tùy chọn yêu cầu để thi lấy chứng chỉ Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

 


CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BKACAD
Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế, Học viện Ủy quyền của Microsoft Việt Nam

Web: http://www.bkacad.edu.vn
Tel: 0243 868 4321
Email: contact@bkacad.edu.vn
Add: P214, Tòa A17, 17 Tạ Quang Bửu, Hà Nội