Việc làm và du học

Việc làm trong nước & Quốc tế

BKACAD tuyển dụng chuyên viên giảng dạy lập trình

BKACAD tuyển dụng chuyên viên giảng dạy lập trình

Học viện CNTT Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn dành cho các bạn sinh viên đã gửi hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản

Thông báo lịch phỏng vấn đối với sinh viên ứng tuyển

Thông báo lịch phỏng vấn đối với sinh viên ứng tuyển

Học viện CNTT Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn dành cho các bạn sinh viên đã gửi hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản

Thông báo tuyển thực tập viên Marketing

Thông báo tuyển thực tập viên Marketing

Học viện CNTT Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn dành cho các bạn sinh viên đã gửi hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản

Thông báo lịch phỏng vấn đối với sinh viên ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa

Thông báo lịch phỏng vấn đối với sinh viên ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa

Học viện CNTT Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn dành cho các bạn sinh viên đã gửi hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản

Tuyển dụng giảng viên Công nghệ thồng tin Fultime và Partime

Tuyển dụng giảng viên Công nghệ thồng tin Fultime và Partime

Học viện CNTT Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn dành cho các bạn sinh viên đã gửi hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản

Thông báo lịch phỏng vấn đối với sinh viên ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản copy 1

Thông báo lịch phỏng vấn đối với sinh viên ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản copy 1

Học viện CNTT Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn dành cho các bạn sinh viên đã gửi hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản

Thông báo lịch phỏng vấn đối với sinh viên ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản copy copy

Thông báo lịch phỏng vấn đối với sinh viên ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản copy copy

Học viện CNTT Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn dành cho các bạn sinh viên đã gửi hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản

Thông báo lịch phỏng vấn đối với sinh viên ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản copy

Thông báo lịch phỏng vấn đối với sinh viên ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản copy

Học viện CNTT Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn dành cho các bạn sinh viên đã gửi hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản

Thông báo lịch phỏng vấn đối với sinh viên ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản

Thông báo lịch phỏng vấn đối với sinh viên ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản

Học viện CNTT Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn dành cho các bạn sinh viên đã gửi hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn ZaZa Nhật Bản

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) tuyển thực tập sinh marketing

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) tuyển thực tập sinh marketing

Học viện CNTT Bách khoa (BKACAD) là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo các khóa Công nghệ thông tin chuẩn quốc tế. BKACAD là chương trình hợp tác chính thức giữa Trường Đại học Bách Khoa...