Tin tức

Chuyển tiếp trong nước: Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (Marketing)

Chuyển tiếp trong nước: Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (Marketing)

01/05/2023 16:52

Chuyển tiếp trong nước:

Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

(Marketing pathway)

I/ Thông tin chung 

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (Marketing pathway) là một trong bốn chuyên ngành trong Chương trình BTEC được đào tạo bởi BKACAD và HACTECH, thời gian học tập tại chương trình BTEC là 03 năm và sau 03 năm các bạn nhận được đồng thời 02 bằng: 

 1. 01 bằng Quốc tế: Bằng Higher National Diploma BTEC Anh Quốc Level 5 in Business RQF (Marketing pathway) do Pearson Anh Quốc trực tiếp cấp (được công nhận tại hơn 150 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam)
 2. 01 bằng trong nước: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy danh hiệu Cử  thực hành do Trường CDN Bách Khoa Hà Nội cấp trực tiếp

 

Sinh viên chương trình BTEC có thể sử dụng bằng Quốc tế hoặc bằng trong nước để chuyển tiếp lên các Trường nước ngoài (UK, Ba Lan, Đài Loan, Nhật Bản,...) hoặc chuyển tiếp lên các Trường trong nước theo Quyết định 18/2017/QD-TTg

 

II/ Chuyển tiếp Quốc tế

2.1 Các thức tra cứu thông tin các trường:

Sinh viên có bằng Higher National Diploma BTEC Level 5 in Business RQF ( pathway) có thể được chuyển tiếp vào năm cuối các Trường Đại học Quốc tế. 

Để tra cứu Trường Quốc tế các bạn có thể chuyển tiếp, sinh viên tra cứu theo đường link và hướng dẫn sau: 

Bước 1: Truy cập vào website: https://hnglobal.highernationals.com/degree-finder

Bước 2: Điền các thông tin vào trong box dưới đây:

Bước 3: Lựa chọn nước sinh viên muốn chuyển tiếp, và ấn Submit

Bước 4: Chọn trường và đọc điều kiện chuyển tiếp của các Trường

Bước 5: Liên hệ thầy Huy (Phụ trách BK-Jobs: Việc làm và chuyển tiếp): 0963 399 291 để được hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ và định hướng 

 

2.2 Một số Trường Đại học Quốc tế sinh viên có thể đăng ký chuyển tiếp liên thông:

1.  Đại Học Huddersfied (Anh Quốc) 

 • Học thẳng lên bằng thạc sỹ CNTT/QTKD  trong 1,5 năm
 • Visa và vé máy bay: 33.000.000 VNĐ Học phí: 15.500 £ – 21.500 £
 • Học bổng: 30% - 50%
 • Học xong ở lại làm việc tại Anh thêm 2 năm

 

2.  Đại Học Huddersfied Hoặc Northampton (Anh Quốc)

 • Học thẳng 1 năm lấy bằng cử nhân
 • Học bổng: 30% - 50%
 • Học xong ở lại làm việc tại Anh thêm 2 năm

 

3. Đại học Bialystok Ba Lan:

 • 1 năm lấy bằng cử nhân
 • Học phí 1 năm học: 180.000.000 VNĐ
 • Học xong ở lại làm việc tại EU thêm 1 năm

 

4. Đại học Cao Hùng Đài Loan

 • 2 năm lấy bằng cử nhân
 • Học phí 2 năm học: 3.600$ (~86.000.000 VNĐ)
 • Thực tập có lương năm cuối: 400$ - 700$/ tháng

 

III/ Chuyển tiếp trong nước theo Quyết định 18/2017/TTg

3.1. Văn bằng và phụ lục văn bằng

Sau 03 năm tốt nghiệp Chương trình BTEC, sinh viên có thể đăng ký chuyển tiếp liên thông các Trường Đại học trong nước theo Quyết định số 18/2017/TTg (Xem thêm về Quyết định số 18/2017/TTg Tại đây)

Hình thức đào tạo khi chuyển tiếp liên thông: theo quy định của Trường Đại học chuyển tiếp 

Thời gian đào tạo khi chuyển tiếp liên thông: theo quy định của Trường Đại học chuyển tiếp, các Trường sẽ xem xét miễn giảm môn khi sinh viên chuyển tiếp dựa theo bảng điểm Chương trình học tập của các bạn sinh viên. Thời gian đào tạo sẽ theo quy định của Trường Đại học chuyển tiếp. 

Bằng cấp sau chuyển tiếp liên thông: Sinh viên học chuyển tiếp tại Trường Đại học nào sẽ được cấp Văn bằng và phụ lục văn bằng của Trường Đại học đó. Theo thông tư số 27/2019/TT-BGDDT về việc quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục Đại học, trên văn bằng sẽ không ghi hình thức đào tạo mà thông tin về hình thức đào tạo sẽ được ghi trong phụ lục văn bằng - bảng điểm sinh viên (chính quy, từ xa hay vừa học vừa làm). (xem thêm về thông tư 27/2019/TT-BGDDT Tại đây)

 

3.2. Một số Trường Đại học sinh viên có thể đăng ký chuyển tiếp liên thông

1. Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nơi nhận đăng ký: Viện Đào tạo liên tục - Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Hình thức đào tạo: Vừa học vừa làm (Từ ngày 01 tháng 03 năm 2020, trên bằng cấp sẽ không còn ghi hình thức đào tạo. Đây là nội dung của thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT quy định về nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Link đăng ký: https://tsdtlt.hust.edu.vn/ 

Sinh viên tìm hiểu thông tin trực tiếp tại website của Viện Đào tạo liên tục: Tại đây

Thông báo tuyển sinh của Viện Đào tạo liên tục - Đại học Bách Khoa Hà Nội: Xem TBTS DHBK Tại đây  

Ngành sinh viên có thể đăng ký (tại thời điểm tháng 06/2023): Quản trị kinh doanh 

 

2.  Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nơi nhận đăng ký: Bộ phận tuyển sinh Đại học, Phòng tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Xây dựng Hà 

Hình thức đào tạo: Vừa học vừa làm hoặc chính quy (theo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) (Từ ngày 01 tháng 03 năm 2020, trên bằng cấp sẽ không còn ghi hình thức đào tạo. Đây là nội dung của thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT quy định về nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Sinh viên tìm hiểu thông tin trực tiếp tại website của Trường Đại học Xây dựng: https://tuyensinh.huce.edu.vn/

Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Xây dựng: Xem TBTS DHXD Tại đây  

Ngành sinh viên có thể đăng ký (tại thời điểm tháng 06/2023): Kinh tế xây dựng

 

3. Trường Đại học Giao thông Vận tải 

Nơi nhận đăng ký: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông vận tải

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học hoặc Chính quy (theo Trường Đại học Giao thông vận tải) (Từ ngày 01 tháng 03 năm 2020, trên bằng cấp sẽ không còn ghi hình thức đào tạo. Đây là nội dung của thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT quy định về nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (với thí sinh học đúng ngành) và Thi tuyển (với các thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển)

Sinh viên tìm hiểu thông tin trực tiếp tại website của Trường Đại học Giao thông vận tải: https://utc.edu.vn

Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Giao thông Vận Tải: Xem TBTS DH GTVT Tại đây  

Ngành sinh viên có thể đăng ký (tại thời điểm tháng 06/2023): Quản trị kinh doanh

 

4. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Nơi nhận đăng ký: Khoa Tại chức, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Hình thức đào tạo: Vừa học vừa làm (theo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) (Từ ngày 01 tháng 03 năm 2020, trên bằng cấp sẽ không còn ghi hình thức đào tạo. Đây là nội dung của thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT quy định về nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Sinh viên tìm hiểu thông tin trực tiếp tại website của Khoa Tại chức, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: http://khoataichuc.neu.edu.vn    

Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Xem TBTS DH KTQD Tại đây 

Ngành sinh viên có thể đăng ký (tại thời điểm tháng 06/2023): Xem trong thông báo tuyển sinh 

 

5. Học viện Tài chính

Nơi nhận đăng ký: Khoa Tại chức, Học viện Tài chính

Hình thức đào tạo: Vừa học vừa làm (theo Học viện Tài chính) (Từ ngày 01 tháng 03 năm 2020, trên bằng cấp sẽ không còn ghi hình thức đào tạo. Đây là nội dung của thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT quy định về nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Sinh viên tìm hiểu thông tin trực tiếp tại website của Học viện Tài chính: https//hvtc.edu.vn 

Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Xem TBTS HVTC Tại đây 

Ngành sinh viên có thể đăng ký (tại thời điểm tháng 06/2023): Kế toán và Tài chính - Ngân hàng 

 

6. Trường Đại học Ngoại Thương

Nơi nhận đăng ký: Khoa Đào tạo trực tuyến và phát triển nghề nghiệp, Trường Đại học Ngoại Thương 

Hình thức đào tạo: Vừa học vừa làm (theo Trường Đại học Ngoại Thương) (Từ ngày 01 tháng 03 năm 2020, trên bằng cấp sẽ không còn ghi hình thức đào tạo. Đây là nội dung của thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT quy định về nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Sinh viên tìm hiểu thông tin trực tiếp tại website của Khoa Đào tạo trực tuyến và phát triển nghề nghiệp, Trường Đại học Ngoại Thương: http://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn 

Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại Thương đợt II năm 2022 (hạn 12/2022): Xem TBTS DH NT Tại đây 

Ngành sinh viên có thể đăng ký (tại thời điểm tuyển sinh đợt II vào tháng 12/2022): Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kinh tế Quốc tế

Sinh viên có thể Liên hệ thầy Huy (Phụ trách BK-Jobs: Việc làm và chuyển tiếp): 0963 399 291 để được hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ và định hướng