KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ BUSINESS ANALYST - BA

Chương trình đào tạo

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ BUSINESS ANALYST - BA

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ BUSINESS ANALYST - BA

16:11 22/05/2024
KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ BUSINESS ANALYST - BA

Thời lượng: 50h

Mục tiêu:

- Hiểu được công việc của BA và vai trò trong dự án - Làm quen với các khái niệm cần biết của BA theo BABOK v3 - Thực hành thành thạo một số kỹ thuật thông dụng trong công việc BA - Học viên sẽ xây dựng được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng - Cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng thực chiến, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Đối tượng: Sinh viên, người đi làm muốn chuyển hướng làm BA. Người đã làm BA dưới 3 năm kinh nghiệm, có định hướng trở thành BA chuyên nghiệp.

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

- Nắm rõ 6 Knowledge areas trong phạm vi công việc của BA
- Thành thạo kỹ năng mềm và một số kỹ thuật thông dụng của BA (User flow, UML, WBS, Prototype…)

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ BUSINESS ANALYST - BA

1. Chương I: 

- Thời lượng: 2h
- Nội dung:
Giới thiệu tài liệu học tập
BABOK và cách sử dụng trong quá trình học
Giới thiệu chung về BA và vai trò trong tổ chức
Giới thiệu các thuật ngữ cần biết và key concept trong quá trình phân tích
Giới thiệu các nhóm công việc của BA và cách thức tìm hiểu về các công việc trong các buổi sau.

2. Chương II

- Thời lượng: 6h
- Nội dung:
Giới thiệu các kỹ năng mềm cần có của BA
Thực hành cách tiếp cận nhanh trong domain mới

3. Chương III

- Thời lượng: 4h
- Nội dung: Nhóm công việc về Planning & Monitoring 
Chia sẻ các mẫu tài liệu sẽ gặp, cách thức sử dụng hoặc tạo tài liệu
Lựa chọn phương thức tiếp cận dự án, xây dựng Stakeholder list

4. Chương IV

- Thời lượng: 10h
- Nội dung: Nhóm công việc Elicitation & Collaboration
Thực hành kỹ năng viết email, hỏi đáp với khách hàng, từ đó xây dựng
User flow
Function List – WBS
Usecase

5. Chương V

- Thời lượng: 2h
- Nội dung: Nhóm công việc Requirement Life Cycle Management
Bao gồm chia sẻ các mẫu tài liệu sẽ gặp, cách thức sử dụng hoặc tạo tài liệu

6. Chương VI

- Thời lượng: 20h
- Nội dung: Nhóm công việc Requirement Analysis & Design Definition bao gồm:
Chia sẻ các mẫu tài liệu sẽ gặp, cách thức sử dụng hoặc tạo tài liệu
Prototype
User story
Sequence
Activity
Class
ERD
UX
Usability

7. Chương VII

- Thời lượng: 2h
- Nội dung: Nhóm công việc Strategy Analysis bao gồm:
Đọc hiểu và chia sẻ các mẫu tài liệu sẽ gặp, cách thức sử dụng hoặc tạo tài liệu

8. Chương VIII

- Thời lượng: 2h
- Nội dung: Nhóm công việc Solution Evaluation bao gồm:
Đọc hiểu và chia sẻ các mẫu tài liệu sẽ gặp, cách thức sử dụng hoặc tạo tài liệu

9. Chương IX

- Thời lượng: 2h
- Nội dung: Chia sẻ thực tế  
Chia sẻ một số lộ trình thăng tiến của BA tại các doanh nghiệp (trong nước và nước ngoài)
Chia sẻ một số tiêu chuẩn về quy trình, chứng chỉ đánh giá BA có giá trị
Chia sẻ về chứng chỉ ECBA/CCBA/CBAP và sơ bộ các thủ tục đạt chứng chỉ.
Đăng ký tư vấn và hỗ trợ học phí tại: https://bkacad.edu.vn/dang-ky-hoc.html

Khóa học khác

Power BI – một ứng dụng Business Intelligence (BI) do Microsoft phát triển- là công cụ hiện đại giúp các doanh nghiệp có thể thu thập, tổng hợp, thống nhất các dữ liệu và trực quan hóa, phân tích thông tin theo thời gian thực (real-time) một cách hiệu quả nhất để đưa ra quyết định trong kinh doanh.

AWS Academy Cloud Foundations cung cấp hiểu biết cơ bản về các khái niệm, dịch vụ và thuật ngữ của Đám mây AWS. Đây là điểm khởi đầu tốt cho những cá nhân không chuyên, chưa từng có kinh nghiệm về CNTT hoặc đám mây hay cho những người có kinh nghiệm về CNTT tại chỗ muốn thành thạo về Đám mây AWS ở mức cơ bản.