Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (Marketing) (Anh Quốc)

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (Marketing) (Anh Quốc)

Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Marketing) (Anh Quốc) là một trong các ngành đào tạo của chương trình BTEC tại BKACAD, chương trình dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT, cung cấp cho sinh viên: Có những kiến thức chuyên sâu về Kinh tế, vừa được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing

Với xu thế công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay, kết hợp với sự phát triển không ngừng của các Start-up hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một chuyên gia hiểu chuyên sâu Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh đang cực kỳ khan hiếm nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao

Chuyên ngành cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập và thực hành sâu không chỉ về ứng dụng Công nghệ mà gồm cả cách thức áp thực hiện các chiến dịch marketing online

Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (Marketing) là sự kết hợp linh hoạt giữa quản trị kinh doanh và ứng dụng công nghệ thông tin. Tại chuyên ngành này, sinh viên sẽ học chuyên sâu về Digital Marketing.