KHÓA HỌC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VỚI NGÔN NGỮ PYTHON

Chương trình đào tạo

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VỚI NGÔN NGỮ PYTHON

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VỚI NGÔN NGỮ PYTHON

16:07 14/09/2020
KHÓA HỌC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VỚI NGÔN NGỮ PYTHON

Thời lượng:

Mục tiêu:

Mục tiêu của khóa học là giúp học viên có cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình Python với những tiếp cận cơ bản về các mô hình hệ thống máy chủ Windows-Linux.

Đối tượng: Các nhân viên sẽ, đang hoặc đã làm trong lĩnh vực Quản trị hệ thống muốn tìm hiểu về Python để nâng cao các kĩ năng và nghiệp vụ. Tất cả những ai có đam mê và muốn theo đuổi CNTT

Giáo trình: Độc quyền BKACAD

Kiến thức đạt được:

 • Kiến thức quản trị kết hợp windows server – Linux trong doanh nghiệp
 • Có kiên thức từ cơ bản đến nâng cao về ngôn ngữ Python
 • Quản trị đa nền tảng chỉ với 1 ngôn ngữ chung là Python.
 • Triển khai các dịch vụ quan trọng kết hợp với python như : Active directory domain services, LDAP, DNS,DHCP,SSH…
 • Tạo và triển các file kịch bản (script) tự động cho nhiều dịch vụ trên cả 2 môi trường hệ điều hành.

Sử dụng, kết hợp và làm việc với ngôn ngữ Python trong môi trường Windows - Linux  

Bài 1: Cài đặt, triển khai ngôn ngữ Python trong môi trường Powershell trên Windows:

 • Tồng quan giới thiệu về Python và công cụ Powershell, PowershelISE trong môi trường Windows Server.
 • Cách quản trị và câu lệnh cơ bản trong Powershell
 • Cài đặt, triển khai ngôn ngữ Python trong Windows.
 • Cách chạy nhiều phiên bản Python trên Windows

Bài 2: Kết hợp ngôn ngữ Python cùng Powershell trong môi trường  Windows server 2016-2019

 • Khởi chạy CmdLets PowerShell từ Python
 • Bước đầu tìm hiểu, tạo các file kịch bản script với powershell kết hợp với Python
 • Tạo liên kết file hệ thống với Powershell và Python
 • Kết nối mô hình Client -Server với Powershell remoting và Python

Bài 3: Mô hình mở rộng liên kết giữa Powershell và Python

 • Đảo ngược vai trò từ PowerShell sang Python
 • Trích xuất, thực thi nâng cao PowerShell kết hợp với Python Script
 • Tìm kiếm, cài đặt môi trường mạng trong windows với python
 • Kiết xuất thông tin và các file hệ thống cùng Powershell – Python

Bài 4: Thực thi quản trị Active Directory Domain Controller – Windows Server

 • Tổng quan và giới thiệu về môi trường Domain – Active Directory
 • Thiết lập ThreadedServer với RPyc Python
 • Triển khai Active Directory Server
 • Kết nối với Rpyc Server bằng chức năng gửi lệnh

Bài 5: Quản trị các đối tượng trong Active Directory bằng python

 • Thêm người dùng mới trong Active Directory bằng DSADD USER
 • Chỉnh sửa và xóa người dùng trong  Active directory bằng DSMOD USER
 • Thêm và xóa các nhóm trong  Active directory bằng DSADD GROUP
 • Thêm và xóa người dùng khỏi nhóm bằng DSMOD USER
 • Thay đổi mật khẩu của người dùng  trong  Active directory bằng DSMOD USER
 • Tạo nhiều đối tượng người dùng trong Active directory từ CSV file

Bài 6:  Xác thực với Active Directory bằng python và ldap:

 • Tổng quan và giới thiệu chung về mô hình Ldap trong mã nguồn mở  và liên kết với Windows 
 • Sử dụng, quản lý LDAP với OpenLDAP, Active Directory với Python
 • Kết hợp xác thực AD bằng python và LDap

Bài 7: Triển khai cách dịch vụ mạng bằng Python

 • Tổng quan về môi trường mạng trong mô hình Client – Server
 • Triển khai dịch vụ SSH
 • Quản lý dịch vụ DHCP
 • Quản lý dịch vụ DNS
 • FTP và NFS servers

Bài  8: Quản lý các gói cài đặt trong Linux bằng Python 

 • Tìm kiếm các gói cài đặt trên Websites
 • Cài đặt các gói cài đặt gốc  từ URL
 • Cài đặt các gói cài đặt từ mạng cục bộ hay file Systems
 • Nâng cấp và thay đổi phiên bản các gói cài đặt.

Bài 9: Quản lý dữ liệu với Python:

 • Sử dụng các module của hệ điều hành để tương tác với dữ liệu
 • Sao chép, di chuyển, đổi tên và xóa dữ liệu
 • Làm việc với Đường dẫn, Thư mục và Tệp
 • Lưu trữ, nén và khôi phục dữ liệu
 • So sánh và đồng bộ hóa dữ liệu

Bài 10: Sử dụng Python thay thế Bash Scripting

 • Tổng quan về bash shell trong môi trường Linux
 • Hướng dẫn cơ bản về shell
 • Sử dụng python để tạo các file kịch bản
 • Tổng kết

Xem ưu đãi tháng này

Đăng ký ngay để tham gia khóa học Quản trị hệ thống với ngôn ngữ Python:

 

 

Khóa học khác

Chương trình BTEC - BKACAD (Chương trình cấp bằng BTEC) nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội với Tổ chức giáo dục Pearson Education được giao cho hai đơn vị của BK Holdings là Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD và Trường CĐN Bách Khoa Hà Nội (HACTECH) quản lý và đào tạo.

Chuyên ngành cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập và thực hành sâu không chỉ về ứng dụng Công nghệ mà gồm cả cách thức áp thực hiện các chiến dịch marketing online