KHÓA MICROSOFT WORD - TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN

Khóa học và chuyên ngành

KHÓA MICROSOFT WORD - TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN

KHÓA MICROSOFT WORD - TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN

10:37 04/12/2023
KHÓA MICROSOFT WORD - TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN

Thời lượng: 20 GIờ

Mục tiêu khóa học:

Học viên hoàn thành các yêu cầu khi tham gia khóa học sẽ đạt được: - Chứng nhận hoàn thành khóa học do BKACAD cấp; - Chứng chỉ Quốc tế về tin học văn phòng nếu học viên đạt qua kỳ thi chứng chỉ Quốc tế tại các Trung tâm khảo thí được ủy quyền.

Đối tượng: Tất cả những ai quan tâm và cần bổ sung kiến thức về word.

Giáo trình: MOS

Kiến thức đạt được:

- Nắm được các chức năng của ứng dụng Word, các thành phần cửa sổ chương trình, các thao

tác, lưu, tạo mới, mở và đóng tài liệu Word

- Sử dụng được các cách khác nhau để định dạng tài liệu bằng các thuộc tính định dạng phổ

biến như phông chữ, thụt lề, …. hoặc kết hợp các kiểu (Style)

- Định dạng tài liệu để chuẩn bị in hoặc phân phối các bản sao của tài liệu như thay đổi kích cỡ

giấy, chèn số trang, đầu trang, chân trang, hay áp dụng nền cho trang.

- Cách sử dụng bảng (Table), cách định dạng một bảng, điều chỉnh, thêm bớt hàng, cột, phân chia bảng. Đặt tiêu đề, định dạng hoặc sắp xếp giữ liệu cho bảng.

- Thành thạo cách chèn, sửa đổi, xoay ... các hình minh họa, đối tương hình dạng (Shape), các hộp văn bản (Text box) hay sơ đồ (Chart)

- Sử dụng tham chiếu để tạo Mục lục cho văn bản, và chức năng Mail Merge để gộp mail khi gửi 1 văn bản cho nhiều người nhận cùng 1 lúc

- Bài kiểm tra hết môn để đánh giá trình độ đạt được sau khi tham gia khóa học.

Nội dung khóa học

 

Bài 1. Làm việc với văn bản

- Sử dụng thanh công cụ truy cập nhanh

- Sử dụng Ribbon

- Làm việc với văn bản

- Chuyển đổi giữa các tài liệu

- Tạo tài liệu mới

- Lưu, đóng, mở, trình bầy văn bản

 

Bài 2. Thao tác với văn bản

- Làm việc với văn bản

- Sử dụng Undo

- Sử dụng Repeat

- Chèn ký tự đặc biệt

- Sử dụng cắt, sao chép và dán

- Tìm và thay thế các mục

- Tìm kiếm - Tùy chọn tìm kiếm

- Thay thế

- Sử dụng AutoCorrect

 

Bài 3. Định dạng văn bản và đoạn văn bản

- Định dạng ký tự: Sử dụng hộp thoại Font

- Định dạng đoạn văn

- Căn chỉnh văn bản

- Thay đổi khoảng cách dòng

- Thay đổi khoảng cách đoạn

- Lùi lề văn bản

- Sử dụng Tab

- Sử dụng Format Painter

- Định dạng với style

- Sử dụng Quick Style

- Tạo và chỉnh sửa Style

- Tổ chức danh sách thông tin

- Tổ chức danh sách đánh dấu đầu dòng

- Tổ chức danh sách đánh số đầu dòng

- Tạo danh sách đa cấp

- Sử dụng WordArt

 

Bài 4. Định dạng văn bản để in

- Sửa đổi thiết lập trang

- Thay đổi cỡ giấy

- Thay đổi hướng trang

- Thay đổi lề trang

- Thêm ngắt trang

- Làm việc với cột văn bản

- Chèn tiêu đề đầu trang và chân trang

- Chèn số trang

- Chèn header và footer

-  Làm việc với nền trang

- Thêm watermark

- Thêm đường viền trang

- Áp dụng các chủ đề

- Sử dụng WordArt

 

Bài 5. Sử dụng bảng

- Làm việc với các bảng

- Chèn bảng

- Làm việc với văn bản

- Định dạng bảng

- Hiệu chỉnh bảng

- Điều chỉnh chiều rộng hoặc chiều cao

- Chèn hàng, xóa hàng, cột hoặc ô

- Gộp và tách các ô

- Đặt tiêu đề hàng

- Hiệu chỉnh lề ô

- Chuyển thông tin thành bảng: Chuyển đổi một bảng thành văn bản và ngược lại

- Sắp xếp danh sách dữ liệu

 

Bài 6. Làm việc với các hình minh họa

- Chèn hình ảnh vào tài liệu

- Chèn tệp hình ảnh

- Chèn hình ảnh trực tuyến

- Chèn ảnh chụp màn hình

- Các thao tác với ảnh

- Điều chỉnh kích thước ảnh

- Cắt ảnh

- Áp dụng hiệu ứng cho ảnh

- Áp dụng hiệu ứng nghệ thuật cho ảnh

- Hiệu chỉnh mầu cho ảnh

- Bao văn bản xung quanh hình ảnh

- Làm việc với các đối tượng hình dạng

- Các tùy chỉnh trên đối tượng hình dạng

- Sử dụng hộp văn bản

- Sử dụng SmartArt: Thao tác với SmartArt

 

Bài 8. Làm việc với tham chiếu và gộp mail

- Sử dụng Table of Contents: Tạo mục lục cho văn bản

- Sử dụng Mailings: Tạo Mail merge để gửi một loạt email cùng một lúc

- Đặt mật khẩu bảo vệ văn bản

- Hạn chế chỉnh sửa văn bản

 

 Bài 9: Kiểm tra hết môn

Khóa học khác

Khóa học chuyên đề QoS (Quality of Service) là một trong các khóa học specialist của BKACAD về chất lượng dịch vụ trong hệ thống mạng.

Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD, thành viên thuộc hệ thống BK Holdings, Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin phương thức tuyển sinh các chuyên ngành BTEC năm 2023. Theo đó, có 4 phương thức và tuyển sinh các chương trình đào tạo thích ứng với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.