KHÓA HỌC DEVOPS PROFESSIONAL

Chương trình đào tạo

KHÓA HỌC DEVOPS PROFESSIONAL

KHÓA HỌC DEVOPS PROFESSIONAL

13:46 16/08/2021
KHÓA HỌC DEVOPS PROFESSIONAL

Thời lượng: 38 Giờ

Mục tiêu:

Khóa học giúp học viên chuẩn bị cho sự nghiệp DevOps của họ phát triển mạnh, giúp thu hẹp khoảng trống giữa phát triển và vận hành phần mềm. Học viên sẽ trở thành một chuyên gia về các nguyên tắc triển khai và phát triển liên tục, tự động hóa quản lý cấu hình, hợp tác liên nhóm, và các dịch vụ IT nhanh, bằng cách sử dụng các mô hình công cụ DevOps tools như Git, Docker, Jenkins, Cucumber, Ansible, Kubernetes

Đối tượng: Sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông. Tất cả các vị trí công việc về : Lập trình viên, Shell scripting, Quản trị hệ thống, Các dịch vụ IT – Ops và Hỗ trợ, Xây dựng và phát hành (Build and release), QA hoặc Testing…

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

Khóa học DevOps Professional gồm nhiều ví dụ mẫu, các bài tập thực hành từ dễ đến khó sẽ giúp học viên tiếp cận DevOps một cách nhanh chóng, nắm vững các kiến thức cần thiết để có thể áp dụng ngay vào thực tế công việc:
- Sử dụng Docker, Kubernetes
- Tự động triển khai CI/CD với Jenkins
- Quản lý cài đặt cấu hình với Ansible
- Giám sát hoạt động hệ thống với Prometheus – Grafana và Jaeger

Module 1: Docker căn bản

 • Giới thiệu về Docker. Docker khác gì ảo hoá? Ưu điểm của Docker Cài đặt Docker trên Windows, Mac, Linux
 • Docker image vs Docker container
 • Các tập lệnh căn bản: ps, logs, exec, run, start, stop, cp, publish port Docker Volume

Module 2: Docker nâng cao

 • Viết Dockerfile đóng gói Docker Image Docker Compose
 • Thiết lập Docker Private Registry
 • Thực hành: đóng gói ứng dụng SpringBoot

Module 3: CI/CD với Jenkins

 • Giới thiệu về CI/CD
 • Cài đặt Jenkins với Docker Jenkins job
 • Tích hợp Git remote repository (Github, Gitlab, Bitbucket, …) với Jenkins gửi email thông báo
 • Chạy unit test trên Jenkins
 • Cấu hình Jenkins Pipeline với Jenkinsfile Cấu hình thêm 1 agent node
 • Build Docker Image và triển khai
 • Bài tập thực hành: Cấu hình CI Workflow cho 1 ứng dụng SpringBoot sử dụng Maven và JUnit

Module 4: : Ansible – Configuration Managment

 • Cài đặt Ansible

 • Playbook, task, module, inventory Roles
 • Tích hợp Jenkins với Ansible
 • Thực hành:

         - Dùng Ansible cài đặt Docker

         - Sử dụng Jenkins + Ansible để triển khai một ứng dụng SpringBoot trên một máy ảo VPS

Module 5: Kubernetes

 • Giới thiệu kiến trúc Kubernetes Cài đặt Kubernetes
 • Sử dụng kubectl với các lệnh: run, create, describe, get Các khái niệm Pods, RepicaSet, Deployment
 • Kubernetes Services: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer
 • Thực hành: Triển khai ứng dụng SpringBoot trên Kubernetes
 • Sử dụng file YAML để triển khai Kubernetes
 • Kubernetes dashboard
 • DaemonSets, Label, Selectors
 • Triển khai RollingUpdate Healthchecks
 • ConfigMaps, Secrets Ingress

Module 6: Kubernetes + CI/CD

Sử dụng Jenkins + Ansible + Kubernetes để triển khai ứng dụng SpringBoot gồm các bước: Push code lên Git remote, tự động trigger Jenkins pipeline, chạy test, gửi email thông báo, build Docker Image, triển khai lên Kubernetes cluster.

Xem ưu đãi tháng này

Để tìm hiểu thêm thông tin và được tư vấn chi tiết hơn đăng ký thông tin tại đây:

Khóa học khác

Chương trình học sẽ cung cấp cho các kỹ sự mạng bảo mật những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện và duy trì các giải pháp bảo mật dựa trên dòng thiết bị Cisco ASA.

Khóa học MICROSOFT EXCEL cơ bản cho các bạn mới bắt đầu và các bạn đã học qua Excel nhưng chưa thành thạo.