SCNA - Chuyên gia kiến trúc mạng bảo mật quốc tế

Chương trình đào tạo

SCNA - Chuyên gia kiến trúc mạng bảo mật quốc tế

SCNA - Chuyên gia kiến trúc mạng bảo mật quốc tế

14:15 08/05/2013
SCNA - Chuyên gia kiến trúc mạng bảo mật quốc tế

Thời lượng: 80 giờ (Thời lượng của khóa học có thể được điều chỉnh lại theo yêu cầu cụ thể của từng đơn vị)

Mục tiêu:

Khoá học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản đến chuyên sâu cho những người đang tìm kiếm học hỏi về các vấn đề bảo mật nâng cao xung quanh PKI và Sinh Trắc Học như các chuyên viên hệ thống mạng và các chuyên gia an ninh mạng. Khóa học SCNA gồm 2 phần: •    Khoá học Thực Thi Bảo Mật Nâng Cao (Advanced Security Implementation) còn được thiết kế nhằm cung cấp cho các chuyên viên hệ thống và các kỹ sư bảo mật những kiến thức về các vấn đề liên quan đến bảo mật và những kỹ năng cần thiết đ

Đối tượng: các nhà quản trị mạng, quản trị hệ thống, các chuyên viên công nghệ thông tin, những nhà quản trị Website, Forum và các đối tượng khác đam mê về lĩnh vực bảo mật…

Giáo trình: bộ giáo trình theo phiên bản cập nhật mới nhất của tổ chức SCP.

Kiến thức đạt được:

•    Hiểu được về mật mã và các phương pháp mã hóa dữ liệu
•    Các phương pháp điều tra an ninh mạng
•    Các điều luật về an toàn thông tin
•    Sinh trắc học
•    Chứng chỉ số
•    Chữ ký số
•    Bảo mật mạng không dây
•    Bảo mật thư điện tử

Nội dung khóa học:

Môn 1: Thực Thi Bảo Mật Nâng Cao - Advanced Security Implementation (SC0-501)

Đây là khoá học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lĩnh vực mật mã. Từ đó học viên có thể triển khai các giải pháp mật mã để đảm bảo chính sách an ninh mạng trong doanh nghiệp như: bảo mật dữ liệu, sử dụng chứng chỉ số để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu trong quá trình truyền thông, triển khai các giải pháp xác thực mạnh cũng như sinh trắc học…

Mã thi: SCO-501

Thời lượng: 40 giờ (~ 6 ngày)

Nội dung khóa học:

Bài 1: Giới thiệu về mạng tin cậy

•    Nhu cầu sử dụng mạng tin cậy
•    Xác thực và định danh
•    Hạ tâng khóa công khai (PKI)
•    Các ứng dụng của PKI

Bài 2: Mật mã và bảo mật dữ liệu

•    Lịch sử của mật mã
•    Toán học và thuật toán
•    Trao đối khóa Riêng
•    Trao đối khóa Công Khai
•    Xác thực thông tin

Bài 3: Điều tra an ninh mạng

•    Phản ứng khi sự cố xảy ra
•    Cơ bản về điều tra an ninh mạng
•    Kiến trúc ổ đĩa cứng
•    Các công cụ điều tra
•    Điều tra an ninh mạng
•    Các giải pháp điều tra an ninh mạng

Bài 4: Các điều luật về an toàn thông tin

•    Tài sản trí tuệ
•    Danh mục các điều luật về an toàn thông tin
•    Tiến trình xử lý các dấu vết thu được
•    Các yếu tố và điều luật về an toàn thông tin

Bài 5: Sinh trắc học

•    Giới thiệu về Sinh Trắc Học
•    Độ chính xác của Sinh Trắc Học
•    Các ứng dụng của Sinh Trắc Học
•    Quét vân tay
•    Quét mặt
•    Quét võng mạc
•    Quét giọng nói
•    Các công nghệ sinh trắc học tương lai
•    Các kỹ thuật bẻ khóa Sinh Trắc Học

Bài 6: Sử dụng phương pháp xác thực mạnh

•    Lý do việc sử dụng phương pháp xác thực mạnh?
•    Thẻ sử dụng trong quá trình xác thực
•    Xác thực sử dụng RSA
•    Xác thực sử dụng thẻ thông tin

Bài 7: Chứng Chỉ Số

•    Chứng Chỉ giấy và thẻ định danh
•    Các đơn vị cấp phát chứng chỉ vật lý
•    Tầm quan trọng của bảo vệ định danh của CA
•    Phân biệt Chứng Chỉ Số và Chứng Chỉ Vật Lý
•    Các tiêu chuẩn cho Chứng Chỉ Số
•    Chuẩn xác thực X.509
•    Tìm hiểu Chứng Chỉ Số của VeriSign

Bài 8: Chữ Ký Số

•    Ký số và định danh
•    Các tính năng của Ký Số
•    Ứng dụng của Ký Số trong thực tế
•    Các chuẩn sử dụng trong Ký Số
•    Ký Số và Hạ Tầng Khóa Công Khai

Môn 2: Các Giải Pháp Bảo Mật cho Doanh Nghiệp - Enterprise Security Solutions (SCO-502)

Sau khi học viên được tìm hiểu về mật mã cũng như một số ứng dụng cơ bản về mật mã trong môn học Thực Thi Bảo Mật Nâng Cao-Advanced Security Implementation (SC0-501). Môn học tiếp theo sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết để triển khai các giải pháp mật mã áp dụng vào môi trường doanh nghiệp như bảo mật mạng không dây, bảo mật thư điện tử, đảm bảo sự tin tưởng và an toàn trong môi trường mạng doanh nghiệp…

Mã thi: SCO-502

Thời lượng: 40 giờ (~ 6 ngày)

Nội dung khóa học:

Bài 1: Triển Khai Mạng được tin cậy

•    Giới thiệu các mạng được bảo vệ
•    Các dịch vụ mạng được tin cậy
•    Vai trò của các phương pháp xác thực mạnh
•    Căn bản về PKI và vai trò

Bài 2: Lên kế hoạch triển khai mạng được tin cậy

•    Các thành phần cần thiết
•    Các tài liệu lập kế hoạch
•    Hạ tầng cần thiết cho việc lên kế hoạch

Bài 3: Các mạng được tin tưởng bới Microsoft

•    Các yêu cầu của máy chủ cấp phát chứng chỉ số (CA)
•    Chức năng của máy chủ cấp phát chứng chỉ số (CA)
•    Định dạng và các chuẩn chứng chỉ số
•    Triển khai máy chủ cấp phát chứng chỉ số (CA)
•    Triển khai máy chủ cấp phát chứng chỉ số (CA) gốc

Bài 4: Máy Chủ Cấp Phát Chứng Chỉ Số trên Linux

•    Giới thiệu về Máy Chủ Cấp Phát Chứng Chỉ Số trên Linux
•    Máy Chủ Cấp Phát Chứng Chỉ Số trên Linux
•    Các bước chuẩn bị cho cài đặt Máy Chủ Cấp Phát Chứng Chỉ Số trên Linux
•    OpenLDAP
•    Sử dụng CATool

Bài 5: Quản Lý Chứng Chỉ Số

•    Quản lý Chứng Chỉ Số và chu kỳ sống của Chứng Chỉ Số
•    Tạo Chứng Chỉ Số
•    Các bước để yêu cầu cấp phát Chứng Chỉ Số
•    Gán Chứng Chỉ Số
•    Chứng Chỉ Số sử dụng trên Thẻ Thông Minh

Bài 6: Bảo mật tài nguyên cục bộ

•    Cơ bản về EFS trên Windows
•    Cấu hình EFS
•    Kiểm soát việc sử dụng EFS
•    Sử dụng EFS để mã hóa file lưu trên đĩa mềm
•    Bảo mật dữ liệu với sinh trắc học

Bài 7: Bảo mật mạng không dây

•    Cơ bản về mạng không dây
•    Các giải pháp bảo mật cho mạng không dây
•    Kiểm toán cho mạng không dây
•    Các mạng không dây được tin tưởng

Bài 8: Bảo mật cho thư điện tử

•    Cơ bản về bảo mật cho thư điện tử
•    Bảo mật cho thư điện tử sử dụng PGP
•    Tìm hiểu về S/MIME

Bài 9: Xây dựng mạng được tin tưởng

•    Xây dựng môi trường miền trên Windows—Môi trường mạng tin tưởng của doanh nghiệp
•    Cấu hình máy chủ cấp phát chứng chỉ số của doanh nghiệp
•    Thiết lập máy chủ CA trên Linux
•    Thiết lập mối quan hệ tin tưởng giữa các máy chủ CA
•    Bảo mật cho thư điện tử
•    Thu hồi chứng chỉ số

 

Khóa học khác

CCNA Cyber Ops trang bị cho các học viên các kiến thức cần thiết về Trung tâm điều hành hệ thống an ninh mạng, các thành phần của Trung tâm, các công cụ sử dụng để theo dõi, giám sát và phân tích sự cố, mối nguy hiểm trong Trung tâm điều hành an ninh mạng.

Chứng chỉ bảo mật CEH (Hacker mũ trắng) là một trong các chứng chỉ bảo mật uy tín nhất và được công nhận toàn cầu bởi tổ chức EC-Council (www.eccouncil.org)