KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON- PCAP

Chương trình đào tạo

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON- PCAP

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON- PCAP

09:31 02/03/2020
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON- PCAP

Thời lượng: 40 giờ

Mục tiêu:

Khoá học Python PCAP là khoá học của Học viện Mạng Cisco Mỹ cùng với đối tác Open Education & Development Group xây dựng. Ngoài việc cung cấp cho học viên các kiến thức để tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế Python PCAP, chương trình cung cấp kiến thức nền tảng toàn diện và đầy đủ để học viện có đủ tự tin làm các công việc như lập trình viên Python, lập trình viên web, phân tích dữ liệu v.v… cùng các cơ hội lớn trong các lĩnh vực dữ liệu lớn, trí thông minh nhân tạo sau khi tốt nghiệp.

Đối tượng: Học sinh THPT, sinh viên, người đi làm, không có yêu cầu đầu vào.

Giáo trình: Giáo trình chuẩn của Cisco – OpenEDG Python Institute.

Kiến thức đạt được:

  • Học viên có được kiến thức cơ bản và nền tảng của ngôn ngữ lập trình Python: cú pháp, biến, toán tử, câu lệnh rẽ nhánh, vòng lặp, hàm v.v...
  • Tư duy phản biện, giải quyết bài toán thực tế thông qua lập trình bao gồm các bước phân tích, thiết kế, triển khai và kiểm thử.

 PYTHON PCAP

Exam code: PCAP-31-02

 

PYTHON ESSENTIALS 1: BASIC

Module 1

Introduction to Python and computer programming

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python và chương trình máy tính.

Module 2

Data types, variables, basic input-output operations, basic operators

Biến, kiểu dữ liệu, biểu thức và toán tử.

Nhập xuất dữ liệu cơ bản

Module 3

Boolean values, conditional execution, loops, lists and list processing, logical and bitwise operations

Biểu thức logic, câu lệnh rẽ nhánh if-else.

Vòng lặp for, while.

List và các phương thức.

Module 4

Functions, tuples, dictionaries, and data processing

Hàm, kiểu dữ liệu tuple, từ điển...

PYTHON ESSENTIALS 2: INTERMEDIATE

Module 1

Modules, Packages and PIP

Mô đun và gói package.

Cài đặt thư viện bên thứ ba với PIP.

Module 2

Strings, String and List Methods, Exceptions

Chuỗi và các phương thức xử lý chuỗi.

Xử lý ngoại lệ exception.

Module 3

Object-Oriented Programming

Lập trình hướng đối tượng với Python.

Khai báo lớp – class và thuộc tính.

Tạo đối tượng và sử dụng.

Module 4

Miscellaneous

iterator, yield...

THI CUỐI KHOÁ TRÊN NETACAD

 

Xem ưu đãi tháng này

 

 

---------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BKACAD

Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế - Cam kết hỗ trợ việc làm sau khoá học.

Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên - Chuyên gia Bảo mật.

Website: http://www.bkacad.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Bkacad/

Tel: 0243 868 4321

Add: P214, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, HN

 

Khóa học khác

Chứng chỉ Lập trình Website với PHP&MySQL

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS