KHÓA HỌC LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUÔC TẾ BUSINESS ANALYST - BA

Chương trình đào tạo

KHÓA HỌC LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUÔC TẾ BUSINESS ANALYST - BA

KHÓA HỌC LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUÔC TẾ BUSINESS ANALYST - BA

14:46 23/05/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUÔC TẾ BUSINESS ANALYST - BA

Thời lượng: 70H

Mục tiêu:

- Chuẩn hoá kiến thức BA theo BABOK v3 - Làm quen với cấu trúc đề thi CCBA/CBAP - Chữa đề theo từng danh mục câu hỏi của bộ đề CCBA/CABP

Đối tượng: Người đi làm đã làm Business Analyst trên 3 năm kinh nghiệm, có nhu cầu thi các chứng chỉ của IIBA (CCBA, CBAP)

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

- Hiểu rõ cách sử dụng BABOK để luyện thi chứng chỉ CCBA/CBAP và áp dụng trong thực tế

- Được hướng dẫn Request PUDs thi chứng chỉ Quốc tế

- Hướng dẫn thủ tục thi Chứng chỉ Quốc tế

- Hỗ trợ Thư giới thiệu để đủ điều kiện thi chứng chỉ Quốc tế

NỘI DUNG KHÓA HỌC LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ BUSINESS ANALYST - BA

1. Chương 1

- Thời lượng: 2h

- Nội dung:

Giới thiệu tài liệu học tập BABOK và cách sử dụng trong quá trình học

Giới thiệu chung về BA và vai trò trong tổ chức

Giới thiệu các thuật ngữ cần biết và key concept trong quá trình phân tích, nhóm công việc của BA và cách thức tìm hiểu về các công việc trong các buổi sau

Chia sẻ về chứng chỉ CCBA/CBAP và sơ bộ các thủ tục đạt chứng chỉ

2. Chương 2

- Thời lượng: 30h

- Nội dung: Giới thiệu bộ 50 kỹ thuật Business Analyst

Strategy Techniques

Plan & monitoring techniques

Role & organization techniques

Analysis techniques

Design techniques

Discussion techniques

Dictionary techniques

Experiences

Bao gồm đọc hiểu, chữa đề và thực hành một số kỹ thuật

3. Chương 3

- Thời lượng: 4h

- Nội dung:

Giới thiệu các kỹ năng mềm cần có của BA

Giới thiệu và gợi ý một số cách phát triển kỹ năng mềm

4. Chương 4

- Thời lượng: 4h

- Nội dung:

Nhóm công việc về Planning & Monitoring: Bao gồm đọc hiểu và chữa đề

5. Chương 5

- Thời lượng: 6h

- Nội dung:

Nhóm công việc Elicitation & Collaboration: Bao gồm đọc hiểu và chữa đề

6. Chương 6

- Thời lượng: 6h

- Nội dung:

Nhóm công việc Requirement Life Cycle Management: Bao gồm đọc hiểu và chữa đề

7. Chương 7

- Thời lượng: 6h

- Nội dung:

Nhóm công việc Requirement Analysis & Design Definition: Bao gồm đọc hiểu và chữa đề

8. Chương 8

- Thời lượng: 4h

- Nội dung:

Nhóm công việc Strategy Analysis: Bao gồm đọc hiểu và chữa đề

9. Chương 9

- Thời lượng: 4h

- Nội dung:

Nhóm công việc Solution Evaluation: Bao gồm đọc hiểu và chữa đề

10. Chương 10

- Thời lượng: 4h

- Nội dung:

Phân tích và chữa bộ câu hỏi dạng case study: Chữa đề mẫu

11. Chương 11

- Thời lượng: 2h

- Nội dung:

Chia sẻ về chứng chỉ ECBA/CCBA/CBAP và sơ bộ các thủ tục đạt chứng chỉ: Giải đáp thắc mắc

Đăng ký tư vấn và chương trình hỗ trợ học phí tại: https://bkacad.edu.vn/dang-ky-hoc.html

Khóa học khác

Khóa học Python System Administration là chương trình đào tạo quản trị viên hệ thống kết hợp với ngôn ngữ Python dựa trên nền tảng Hệ Điều Hành máy chủ mới nhất của Microsoft – Windows Server 2016-2019 và Linux. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể triển khai, quản trị các công cụ và dịch vụ trên 2 hệ điều hành kết hợp hợp với ngôn ngữ Python.

Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD, thành viên thuộc hệ thống BK Holdings, Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin phương thức tuyển sinh các chuyên ngành BTEC năm 2024. Theo đó, có 4 phương thức và tuyển sinh các chương trình đào tạo thích ứng với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.