KHÓA MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN - TIN HỌC VĂN PHÒNG

Chương trình đào tạo

KHÓA MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN - TIN HỌC VĂN PHÒNG

KHÓA MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN - TIN HỌC VĂN PHÒNG

15:25 04/12/2023
KHÓA MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN - TIN HỌC VĂN PHÒNG

Thời lượng: 20 GIờ

Mục tiêu:

Học viên hoàn thành các yêu cầu khi tham gia khóa học sẽ đạt được: - Chứng nhận hoàn thành khóa học do BKACAD cấp; - Chứng chỉ Quốc tế về tin học văn phòng nếu học viên đạt qua kỳ thi chứng chỉ Quốc tế tại các Trung tâm khảo thí được ủy quyền.

Đối tượng: Tất cả những ai quan tâm và cần bổ sung kiến thức về excel.

Giáo trình: MOS

Kiến thức đạt được:

- Hiểu khái niệm bảng tính điện tử và các chức năng của ứng dụng Excel, các thành phần cửa sổ chương trình, các kiểu dữ liệu và nhập dữ liệu vào bảng tính, các thao tác lưu, tạo mới, mở, và đóng tài liệu bảng tính.

- Hiệu chỉnh nội dung dữ liệu của trang tính, thêm, xóa, sao chép và di chuyển các trang tính, đặt tên và định dạng trang tính, điều khiển các dòng và cột, thêm và xóa các ô, sử dụng các tính năng AutoFill và Flash Fill để sao chép và điền dữ liệu cho các ô.

- Hiểu công thức trong Excel, xây dựng các công thức đơn giản, sử dụng các phép toán và thứ tự ưu tiên của các phép toán trong biểu thức, sử dụng một số hàm thông dụng, sử dụng các địa chỉ tham chiếu bao gồm tham chiếu tương đối và tuyệt đối

- Hiểu những cách thức định dạng các ô và trình bày các vùng dữ liệu trong trang tính, bao gồm định dạng dữ liệu số, canh biên nội dung trong ô, trộn và tách các ô, định dạng kiểu chữ và khung viền, tạo màu nền cho các ô, sử dụng các chủ đề trình bày sổ tính và mẫu định dạng ô, áp dụng định dạng có điều kiện cho các ô.

- Hiểu cách thay đổi giao diện trang tính, trình bày nội dung để in ấn, thiết lập trang in, xem trước trang in và in các trang tính.

- Hiểu cách thức làm việc với các loại đối tượng đồ họa được sử dụng trong sổ tính, bao gồm các loại biểu đồ, các hình dạng và hình ảnh

- Hiểu các cách thức tổ chức dữ liệu trong trang tính giúp bạn dễ dàng theo dõi và phân tích dữ liệu. Bạn sẽ tạo, hiệu chỉnh và xóa các vùng tính; di chuyển đến các ô và các vùng; chuyển một vùng thành bảng biểu; hiệu chỉnh và định dạng bảng biểu; sắp xếp và lọc dữ liệu; loại bỏ các dòng dữ liệu trùng lặp trong một vùng; phác thảo và nhóm dữ liệu.

Nội dung khóa học

 

Bài 1. Giới thiệu về Microsoft Excel

- Giao diện Microsoft Excel: Sử dụng Ribbon

- Nhập dữ liệu trong một bảng tính: Nhập dữ liệu Number – Text - Date

- Làm việc với sổ tính: Save – Create – Open – Close

Bài 2. Xây dựng dữ liệu trong ô

- Chỉnh sửa ô

- Hoàn tác thay đổi

- Cắt, sao chép và dán dữ liệu

- Sử dụng dán đặc biệt

- Sao chép và di chuyển các ô sử dụng chuột

- Chèn, xóa dòng

- Chèn, xóa cột

- Chèn, xóa ô

- Thay đổi chiều rộng cột

- Thay đổi chiều cao hàng

- Sử dụng Autofit

- Ẩn/ hiện hàng cột

- Sử dụng Autofill và Flashfill

- Đổi tên trang tính

- Chèn, xóa trang tính

- Di chuyển, sao chép trang tính

- Ẩn/ hiện trang tính

- Định dạng mầu cho thẻ trang tính

Bài 3. Sử dụng công thức

- Tham chiếu ô

- Tham chiếu đến các trang tính khác

- Sử dụng các hàm SUM – AVERAGE - ROUND

- Sử dụng hàm MIN – MAX – COUNT – COUNTA - COUNTIF

- Sử dụng các hàm văn bản (LEFT – MID – RIGHT – TEXT)

- Sử   dụng    hàm    PROPER     –    UPPER    –    LOWER    - ENATE

- Sử dụng hàm IF - IFS

- Sử dụng tham chiếu tương đối/ tuyệt đối

- Hiển thị và in các công thức

- Sử dụng hàm DATEDIF – NOW – YEAR – WEEKDAY

- Sử dụng hàm RANK (Sắp xếp theo thứ tự)

Bài 4. Định dạng trang tính

- Sử dụng các lệnh định dạng

- Định dạng số và ký số thập phân

- Thay đổi canh lề nội dung ô

- Tạo khung viền

- Sử dụng màu nền và mẫu tô

- Sử dụng Format Painter

- Sử dụng chủ đề

- Sửa đổi chủ đề

- Áp dụng phong cách ô

- Sử dụng Ribbon

- Sử dụng Rules Manager

Bài 5. Xem và in sổ tính

- Chia cửa sổ (Split)

- Đóng băng dòng cột (Freeze Panes)

- Thu phóng cửa sổ trang tính

- Thay đổi kiểu hiển thị sổ tính

- In sổ tính

- Thiết lập ngắt trang

- Định dạng trang in

- Thêm header và footer

- In các tiêu đề

Bài 6. Làm việc với biểu đồ và đối tượng đồ họa

- Thêm biểu đồ cơ bản (Insert Charts)

- Di chuyển và thay đổi kích thước biểu đồ

- Thay đổi kiểu biểu đồ

- Làm việc với biểu đồ Pie / Sparklines

- In biểu đồ

- Sử dụng đồ họa SmartArt

Bài 7. Tổ chức dữ liệu

- Tạo một bảng

- Hiệu chỉnh bảng

- Định dạng dữ liệu bảng

- Sắp xếp dữ liệu

- Lọc thông tin

- Loại bỏ thông tin trùng lặp

Bài 8. Bài kiểm tra hết môn

Đăng ký khóa học  nhận ưu đãi học phí tại: https://www.bkacad.edu.vn/dang-ky-hoc.html

Khóa học khác

Chương trình VMware vSphere 7 cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình cũng như xử lý tình huống trong các hệ thống mạng vừa và lớn. Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về hạ tầng các máy chủ ảo và những kiến thức về việc triển khai, tối ưu hóa HĐH trên hệ thống ảo hóa

Với sự phát triển nhanh chóng của truyền thông và quảng cáo tại Việt Nam, Thiết kế Đồ hoạ đang trở thành một trong những chuyên ngành hấp dẫn giới trẻ. Đặc biệt đối với bạn trẻ đam mê sáng tạo và thích làm việc trong những môi trường năng động.